Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Maurits Viool, zorgt ervoor dat de leiding en de leden zich zoveel mogelijk op het scoutingspel kunnen richten. Verder regelt het bestuur zaken als de ledenadministratie, het innen van de contributie, het waarborgen van de kwaliteit van de vereniging, representatie naar buiten enzovoorts.

Het hoogste bestuursorgaan binnen de Maurits Viool is overigens de groepsraad, een overleg waar alle leidinggevenden aan deelnemen. Ook het bestuur van de vereniging is onderdeel van de groepsraad.

Rob de Ridder

Max Boes

Activiteitenbegeleider
activiteiten@mauritsviool.nl

  Ilona de Ruyter

  Secretaris en PR
  secretaris@mauritsviool.nl

   Stefan Folkers

   Ron Elberse

   Nicole Willoughby

   Algemeen bestuurslid
   info@mauritsviool.nl